Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym powyżej w celu obsługi płatności oraz otrzymania podziękowań i informacji o akcjach. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, o celu przetwarzania moich danych osobowych, a także przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Oświadczam, że podanie moich danych osobowych nastąpiło dobrowolnie.

Administratorem danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot oraz Indico Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ostrów Tumski 4, 61-109 Poznań. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi płatności oraz wysłania podziękowań i informacji o akcjach. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu obsługi płatności.